Szkolenie i udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym i wojewódzkim

Logo Wodzisław Śląski

W dniu 04.04.2022 została podpisana Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Szkolenie i udział w rozgrywkach na szczeblu centralnym i wojewódzkim" pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski (Zleceniodawca), a Żeńskim Klubem Koszykarskim "Olimpia" (Zleceniobiorca).

Na podstawie Umowy przyznano ŻKK "Olimpia" środki finansowe w formie dotacji w kwocie 25.000,-zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Środki te wydane zostaną zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem w terminie do 31.12.2022r. i pozwolą klubowi na częściowe pokrycie wydatków na: koszty transportu dzieci i młodzieży na mecze, wynajem hal sportowych oraz wynagrodzenie trenerów prowadzących zespoły młodzieżowe.