Komisja Rewizyjna

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

Anna Sputo - Przewodnicząca
Adriana Dziak - Sekretarz
Monika Rek - Dylich – Członek Komisji

Skład Komisji Rewizyjnej w latach 2017 - 2022

Wiesława Wróżek - Przewodnicząca
Iwona Bąk - Sekretarz
Wiesław Piechaczek – Członek Komisji