Historia Klubu

W grudniu 1998 roku z inicjatywy trenera Zbigniewa Kobylińskiego został zawiązany Komitet Założycielski, który postawił sobie za cel utworzenie w Wodzisławiu Śląskim klubu sportowego koszykówki żeńskiej.

W skład Komitetu weszli Zbigniew Kobyliński ,Wiesława Wróżek i Alojzy Kwaśny.
Dnia 3 marca 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach został zarejestrowany Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA” Wodzisław Śl.

Na pierwszym Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wybrano Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną.

Zarząd Klubu:
Andrzej Szajor - Prezes Zarządu
Zbigniew Kobyliński - V-ce Prezes d/s szkoleniowych
Piotr Cylc - V-ce Prezes
Alojzy Kwaśny - członek
Ryszard Strycharczuk - członek

Komisja Rewizyjna:
Wiesława Wróżek - Przewodnicząca
Donata Malińska - członek
Iwona Bąk - członek

Równolegle z procedurą związaną z rejestracją Klubu przystąpiono do organizacji grup szkoleniowych. Nawiązano współpracę ze Szkołami Podstawowymi nr 2 i 10 w Wodzisławiu Śl. gdzie powstały grupy minikoszykówki i młodziczek. Utworzenie tych grup nie było by możliwe gdyby nie życzliwość Dyrektorów Szkół, nr 2 Pani Donaty Malińskiej i nr 10 Pani Mirosławy Kozińskiej. Pierwszym trenerem został Zbigniew Kobyliński były trener i założyciel sekcji koszykówki w wodzisławskiej Odrze. W pierwszym okresie szkolenia Klub zorganizował cykl turnieji młodziczek i minikoszykówki w których uczestniczyły zespoły Szkół Podstawowych nr 2 , 9 i 10 z Wodzisławia Śl. oraz Gorzyczek i Radlina. Ich celem była promocja koszykówki żeńskiej na terenie miasta i powiatu wodzisławskiego i nabór zawodniczek do tworzonych grup szkoleniowych.
W miesiącu wrześniu zostały utworzone dwie grupy ,jedna skupiająca zawodniczki urodzone w 1989 roku (minikoszykówka) i druga składająca się z zawodniczek urodzonych w 1987 i 1988 roku (młodziczki).

Historia klubu

W sezonie 2002/2003 kadra trenerska została poszerzona. Do Zbigniewa Kobylińskiego dołączył Daniel Szuszkowski, któremu zostało powierzone prowadzenie zespołu kadetek.

W dniu 25 kwietnia 2003 roku odbyło się pierwsze od założenia klubu Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na, którym wybrano nowe władze.

Zarząd Klubu utworzyli:

Zbigniew Kobyliński - Prezes Zarządu, Andrzej Szajor - Wiceprezes oraz Eugeniusz Ogrodnik, Radosław Kijewski, Tomasz Zybek, Daniel Szuszkowski - Członkowie Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Wiesława Wróżek - Przewodnicząca, Iwona Bąk oraz Andrzej Stęchły - Członkowie.

W sezonie 2004/2005 grono trenerów ŻKK "Olimpia" zasilili Aleksander Góra oraz Radosław Kijewski, a w dniu 17 grudnia 2004 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pięciolecia powstania naszego klubu.

W lutym 2005 roku do trenerów dołączył Michał Heliosz, który pracował niespełna rok szkoląc młodziczki młodsze, objete po odejściu trenera Daniela Szuszkowskiego, a następnie w kolejnym sezonie tą samą grupę, która występowała wtedy w kategorii młodziczek starszych.

W sezonie 2007/2008 rozpoczął pracę w klubie trener Jakub Cuber, który zastąpił Aleksandra Górę i objął zespół minikoszykówki, a po dwuletniej przerwie ponownie pracę w klubie objął trener Daniel Szuszkowski rozpoczynając pracę z młodziczkami młodszymi. Zespoły kadetek i juniorek prowadził trener Zbigniew Kobyliński.

W dniu 14.03 2008 roku na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną, która pozostała w niezmienionym składzie. Zarząd zaś przedstawiał się następująco: Zbigniew Kobyliński - Prezes Zarządu, Dariusz Pojda, Michał Kiermaszek - powierzono im funkcję Wiceprezesów oraz Bozena Zając, Daniel Szuszkowski - Członkowie Zarządu.