Historia Klubu

W grudniu 1998 roku z inicjatywy trenera Zbigniewa Kobylińskiego został zawiązany Komitet Założycielski, który postawił sobie za cel utworzenie w Wodzisławiu Śląskim klubu sportowego koszykówki żeńskiej.

W skład Komitetu weszli Zbigniew Kobyliński ,Wiesława Wróżek i Alojzy Kwaśny.
Dnia 3 marca 1999 roku w Sądzie Okręgowym w Katowicach został zarejestrowany Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA” Wodzisław Śl.

Na pierwszym Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Klubu wybrano Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną.

Zarząd Klubu:
Andrzej Szajor - Prezes Zarządu
Zbigniew Kobyliński - V-ce Prezes d/s szkoleniowych
Piotr Cylc - V-ce Prezes
Alojzy Kwaśny - członek
Ryszard Strycharczuk - członek

Komisja Rewizyjna:
Wiesława Wróżek - Przewodnicząca
Donata Malińska - członek
Iwona Bąk - członek

Równolegle z procedurą związaną z rejestracją Klubu przystąpiono do organizacji grup szkoleniowych. Nawiązano współpracę ze Szkołami Podstawowymi nr 2 i 10 w Wodzisławiu Śl. gdzie powstały grupy minikoszykówki i młodziczek. Utworzenie tych grup nie było by możliwe gdyby nie życzliwość Dyrektorów Szkół, nr 2 Pani Donaty Malińskiej i nr 10 Pani Mirosławy Kozińskiej. Pierwszym trenerem został Zbigniew Kobyliński były trener i założyciel sekcji koszykówki w wodzisławskiej Odrze. W pierwszym okresie szkolenia Klub zorganizował cykl turnieji młodziczek i minikoszykówki w których uczestniczyły zespoły Szkół Podstawowych nr 2 , 9 i 10 z Wodzisławia Śl. oraz Gorzyczek i Radlina. Ich celem była promocja koszykówki żeńskiej na terenie miasta i powiatu wodzisławskiego i nabór zawodniczek do tworzonych grup szkoleniowych.
W miesiącu wrześniu zostały utworzone dwie grupy ,jedna skupiająca zawodniczki urodzone w 1989 roku (minikoszykówka) i druga składająca się z zawodniczek urodzonych w 1987 i 1988 roku (młodziczki).

Historia klubu