ŻKK „ OLIMPIA” ponownie ze wsparciem finansowym Programu Klub !!!

dyplom

W dniu 9 czerwca 2022 przedstawiciele naszego Klubu uczestniczyli w uroczystości przekazania symbolicznych czeków w tegorocznej odsłonie organizowanego przez województwo śląskie Programu Klub.

Wydarzenie to odbyło się w gościnnych progach sal konferencyjnych Stadionu Śląskiego.

Czeki przedstawicielom klubów wręczali reprezentujący zarząd województwa: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Dariusz Starzycki, członkini zarządu Izabela Domogała oraz radni Sejmiku: przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Julia Kloc-Kondracka, Alina Nowak, Jarosław Szczęsny.

W Programie Klub w roku 2022 do podziału przeznaczono 2 miliony złotych, które trafiły do 123 klubów w aż 50 różnych dyscyplinach sportowych !

Program ten skierowany jest do klubów szkolących młodzież, a otrzymane środki wspierają finansowanie wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego niezbędnego dla funkcjonowania procesu szkolenia czy organizację obozów sportowych.

ŻKK „OLIMPIA” , jako klub jednosekcyjny mogła ubiegać się o wsparcie w wysokości 15.000,-zł. Dla klubów wielosekcyjnych wysokość dofinansowania wyniosła 20.000,-zł, co oznacza duży wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie były to odpowiednio kwoty 10.000,-zł i 15.000,-zł.

Dziękujemy bardzo za wsparcie, które stanowi znaczący wkład finansowy w tegoroczny budżet związany ze szkoleniem dzieci i młodzieży w ŻKK „OLIMPIA” !!!